Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Úkolem předmětu je naučit studenty sestavovat numerické modely nelineárních úloh z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, termodynamiky a jejich vzájemných kombinací. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab-Simulink. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M14MDS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M14MDS

 1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.
 2. Základní principy dynamiky tuhého tělesa.
 3. Vektorová a analytická dynamika soustav těles.
 4. Modelování vlivů pasivních odporů.
 5. Modelování podmíněných vazeb.
 6. Identifikace parametrů mechanických soustav.
 7. Základní principy mechaniky tekutin.
 8. Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.
 9. Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.
 10. Modelování nestacionárního proudění.
 11. Modelování proudění v obecných silových polích.
 12. Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.
 13. Modelování oběhů tepelných strojů.
 14. Experimentální metody v mechanice těles a kontinua. 1. Základy práce v prostředí Matlab-Simulink.
 2. Pokročilejší techniky programování, zadání semestrální práce.
 3. Model kyvadla s více stupni volnosti.
 4. Model volné kladky na laně.
 5. Model prokluzujícího vozíku se zavěšeným kyvadlem.
 6. Zpracování naměřených dat, identifikace parametrů dynamického systému.
 7. Model dynamického tlumiče.
 8. Model letícího rotujícího míče.
 9. Model letícího bumerangu.
 10. Model U-trubice.
 11. Model systému o několika propojených nádobách.
 12. Model vodního trkače.
 13. Model vznětového motoru.
Odevzdání semestrální práce, zápočet.
[1]Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.

[2]Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.

[3]Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.

[4]Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006

[5]Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.

[6]Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení