Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na problematiku konverze sluneční energie na elektrickou energii. V rámci předmětu jsou probírány sluneční energie, fotovoltaický jev, fotovoltaické články a moduly(monokrystalické' polykrystalické, amorfní) a jejich základní charakteristiky. Fotovoltaické systémy a jejich aplikace. Fototermický jev, fototermické elektrárny, Ekonomické a ekologické aspekty \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13SVS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13SVS

Seznámit studenty se způsoby využívání sluneční energie.

 1. Sluneční energie a základní formy jejího využití
 2. Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra
 3. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
 4. Konstrukce a výroba PV článků
 5. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.
 6. Základní typy fotovoltaických systémů
 7. Měniče pro fotovoltaické systémy
 8. Optimalizace provozních podmínek PV systému
 9. Konzervace energie - nejdůležitější způsoby
 10. Základní ekonomické a ekologické aspekty
 11. Konverze sluneční energie na tepelnou energii
 12. Solární elektrárny
 13. Využití solární energie pro vysokoteplotní procesy
 14. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

 1. Organizační záležitosti
 2. Výklad 1. bloku laboratorních úloh
 3. Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků
 4. Vliv sériového odporu na parametry slunečních článků
 5. Vliv paralelního odporu na parametry slunečních článků
 6. Vliv teploty na parametry slunečních článků
 7. Výklad 2. bloku laboratorních úloh 1.test
 8. Měření V-A charakteristik modulů, vliv zastínění
 9. Měření na autonomním FV systému - nabíjení baterie
 10. Měření na FV systému se střídačem
 11. Projektování FV systémů (počítačová simulace)
 12. Exkurse - demonstrační FV systém
 13. Závěrečný test
 14. Zápočet

[1]Cenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001

[2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001

[3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení