Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Filozofie dimenzování elektrických pohonů, dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory a pohonů s asynchronními motory napájenými z měničů kmitočtu, specifika frekvenčního řízení střídavých strojů, pohony s ventilátorovou charakteristikou a možné úspory elektrické energie, aplikace elektrických pohonů pro různé typy pracovních mechanismů (ventilátory, čerpadla, dopravníky), synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon), pohony synchronními motory s permanentními magnety a reluktančními motory, krokové motory, elektrické pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrické brzdění, spolehlivost a metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti, organizace výstavby, technická dokumentace a její členění \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14TP1 \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14TP1

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při cvičení, správné vyřešení a zpracování zadaných projektových úloh

 1. Úvod, základní filozofie dimenzování elektrických pohonů
 2. Organizace výstavby, technická dokumentace a její členění
 3. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory
 4. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory napájenými z měničů kmitočtu
 5. Specifika frekvenčního řízení střídavých strojů
 6. Pohony s ventilátorovou charakteristikou a úspory elektrické energie
 7. Příklady aplikací elektrických pohonů pro různé typy pracovních mechanismů (ventilátory, čerpadla, dopravníky)
 8. Asynchronní motor napájený ze střídače s amplitudovým řízením
- časové průběhy veličin, dimenzování komponent

 1. Asynchronní motor napájený ze střídače s šířkově pulzní modulací
- časové průběhy veličin, dimenzování komponent

 1. Synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon)
- časové průběhy veličin, dimenzování komponent

 1. Elektrické pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 2. Pohony synchronními motory s permanentními magnety a reluktančními motory, krokové motory,
princip řízení otáček, napájecí měniče

 1. Spolehlivost, základní názvosloví, metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti
 2. Elektrické brzdění

 1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, zadání projektu, výpočet příkladů
 2. Výpočet příkladů, řešení zadaných projektových úloh
 3. Exkurze do Cementárny Radotín
 4. Exkurze do Teplárny Malešice
 5. Exkurze do České televize
 6. Exkurze do Vodárny Káraný
 7. Exkurze do Čistírny odpadních vod Podbaba
 8. Asynchronní motor napájený ze střídače s amplitudovým řízením
- projektování na simulačním programu

 1. Asynchronní motor napájený ze střídače s šířkově pulzní modulací
- projektování na simulačním programu

 1. Synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon)
- projektování na simulačním programu

 1. Exkurze do České rafinérské Kralupy
 2. Řešení zadaných projektových úloh
 3. Exkurze do Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Ústavu jaderného výzkumu v Řeži
 4. Zápočet

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Pavelka, J.: Elektrické pohony, skriptum FELČVUT v Praze, Praha, 2007

3. Zeman, K., Peroutka, Z., Janda, M.: Automatická regulace pohonů s asynchronními motory,

skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2004

4. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony střídavými motory a polovodičovými měniči,

skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2002

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení