Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Určování polohy a vedení letadla pomocí srovnávací a přístrojové navigace. Moderní letecká rádiová navigace, především družicová. Výklad respektuje doporučení Evropského radionavigačního plánu (ERNP) a předpisy ICAO. Student se seznámí s principem navigačních systémů a s jejich využitím pro pilotáž.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M37NAV

viz moodle.kme.fel.cvut.cz

Uvedení do problematiky navigace pro požadavky leteckého průmyslu.

 1. Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84
 2. Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová
 3. Letecká rádiová navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas
 4. Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN
 5. Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr
 6. ILS a jeho subsystémy (LLZ, GP, M), princip a indikace. Majáky a přijímače
 7. Systém MLS. Princip, možnosti a perspektiva
 8. Systémy hyperbolické, Loran C a jeho perspektiva, eLORAN jako záloha družicové navigace
 9. Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy, DOP
 10. Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS
 11. Systémy družicové navigace GLONASS a GALILEO
 12. Omezení nedostatků družicové navigace, DGPS, WAAS, EGNOS, RAIM, AAIM
 13. Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země

[1] Kayton, M.; Fried, W.R.: Avionics Navigation Systems. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1997.

[2] Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga.Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006. 2. vydání.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení