Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14+6L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Student se seznámí se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén (liniové, plošné, reflektorové anténní, anténní čočky a radomy) a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se problematikou elektromagnetické kompatibility - rušivého elektromagnetického vyzařování a odolnosti a jejich praktickým testováním a kritérii volby antény pro danou radiokomunikační pevnou, pohyblivou, pozemskou i družicovou službu. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M17AEK

Zápočet je nezbytnou podmínkou pro absolvování zkoušky. Veškerá měření je nutno absolvovat a zpracovat - více informací k zadáním na www.elmag.org resp. kme.fel.cvut.cz. Zkušební okruhy zkoušky (test + řešení úloh) jsou dány základními okruhy podle náplně jednotlivých přednášek.

Studenti kombinované formy studia musí rovněž absolvovat veškerá měření. V případě absence je musí nahradit podle rozpisu konání příslušných měření se studenty prezenční formy studia (nutno konzultovat vždy s vedoucím laboratoří). Výuka probíhá formou konzultací, je proto nezbytné, aby studenti měli předem k dispozici příslušné texty z literatury:

Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007

Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001

https://moodle.fel.cvut.cz/

Seznámení se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén a anténních soustav a s měřením v anténní a přenosové technice.

 1. Vyzařování a šíření elektromagnetické vlny a antény pro radiokomunikační služby
 2. Měřicí metody pro měření parametrů antén, kritéria volby antény pro daný systém
 3. Hlediska návrhu antén, vysílací a přijímací antény, reciprocita, dualita, komplementarita
 4. Liniové antény, proudové rozložení, impedance, směrové charakteristiky
 5. Anténní řady a soustavy
 6. Smyčkové antény, štěrbinové antény, mikropáskové antény
 7. Řešení antén pomocí geometrické optiky, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény
 8. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy
 9. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirála, logaritmicko-periodická anténa
 10. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby
 11. Elektromagnetická interference, řetězec přenosu rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky
 12. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění, měření EMI
 13. Elektromagnetická odolnost a její testování
 14. Měření elektromagnetických polí, citlivý příjem, radiometrie, hygienické normy

 1. Výpočet základních parametrů antén
 2. Měření na specializovaném anténním pracovišti - základní postupy
 3. Měření na specializovaném anténním pracovišti - metody a vyhodnocení
 4. Výpočet a modelování vyzařování liniových antén
 5. Měření směrových charakteristik antén
 6. Měření vstupní impedance antén - přizpůsobení
 7. Měření zisku antén
 8. Měření polarizačních vlastností antén
 9. Výpočet a modelování vyzařování trychtýřových antén
 10. Výpočet a modelování vyzařování reflektorových antén
 11. Měření v problematice EMC, měření rušení a testování odolnosti
 12. Výpočet a měření stínicí účinnosti
 13. Měření rušivého vyzařování
 14. Vyhodnocení měření a modelů

1.Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007

2.Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982

3.Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993

4.Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992

5.Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985

6.Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997

7.Kraus,J.D.: Antennas, McGraw-Hill, 1988

8.Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001

9.Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, New York, 1992

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení