Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2l
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje se základními principy a funkcemi bezdrátových a senzorových sítí používaných v různých, nejen průmyslových, oblastech. Student pochopí architekturu, principy a protokoly používané jednotlivými technologiemi a získá přehled o jejich využitelnosti v praxi. Předmět studenty seznámí s návrhem a konfigurací bezdrátových sítí i síťových prvků. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových a senzorových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových a senzorových sítí budoucnosti.

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových a senzorových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových a senzorových sítí budoucnosti.

 1. Úvod, vývoj bezdrátových komunikací, klasifikace bezdrátových sítí
 2. Topologie bezdrátových sítí, přístupové metody, modulace, kódování, koexistence bezdrátových technologií
 3. RFID/NFC - vývoj, komunikační řetězec, fyzická vrstva
 4. RFID/IoT - od HW ke službě
 5. IoT v mobilních sítích
 6. Bluetooth - topologie sítě, fyzická vrstva, pásma
 7. Bluetooth - přenos dat a jeho řízení (řídicí vrstvy)
 8. WiFi - vývoj, topologie sítě, fyzická vrstva, pásma
 9. WiFi - přenos dat, datové a řídicí rámce, přístup k rádiovému kanálu
 10. WiMAX - vývoj, topologie sítě, fyzická vrstva, pásma, přenos dat
 11. Bezdrátové senzorové sítě - využití bezdrátových technologií pro senzorové sítě, služby a aplikace
 12. Směrování dat v bezdrátových senzorových sítích (metriky, protokoly)
 13. Průmyslové bezdrátové sítě - návrh, provoz, spolehlivost, EMC
 14. Trendy ve vývoji bezdrátových komunikací

 1. Úvod - harmonogram, plán semestru, přehled laboratorních úloh
 2. Procvičení problematiky výpočtů úrovní a útlumů
 3. Senzorové sítě a jejich energetická náročnost
 4. Lokalizace v bezdrátových sítích
 5. RFID / NFC - signál a šum v RFID
 6. Senzorové mesh sítě
 7. IoT v mobilních sítích
 8. UHF RFID pro logistiku
 9. Bezdrátové technologie pro IoT
 10. WiFi - přenos dat a bezpečnost
 11. Provozní aspekty satelitních sítí
 12. Zápočtový test
 13. Náhradní měření
 14. Zápočet[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, " WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas," Wiley, 2013.

[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice," Wiley, 2010.

[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, "Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking," O'Reilly Media, 2014.

[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, "Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice," Wiley 2012.

[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení