Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Požadavky na jakost výrobku. Spolehlivost - kvalitativní ukazatele, označování a zjišťování spolehlivosti. Poruchy, statistika poruch. Typové zkoušky točivých strojů, transformátorů, rozváděčů a elektrických zařízení. Napěťové zkoušky izolačních systémů. Diagnostika a monitorování elektrotechnických zařízení. Rušivé signály ve výkonových systémech. Základní pojmy elektromagnetické kompatibility - emise a odolnost, meze, metody zkoušení. Posuzování shody a certifikace výrobků z hlediska EMC \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M14DGP \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M14DGP

 1. Význam zkušebnictví, požadavky na jakost výrobků
 2. Organizace práce zkušeben, význam a druhy zkoušek
 3. Příručka jakosti, státní akreditace
 4. Předpisy a normy ve zkušebnictví - certifikace výrobků v Evropské unii
 5. Technické vybavení zkušeben
 6. Typové zkoušky elektrických strojů, měření v ustálených stavech
 7. Typové zkoušky elektrických strojů, měření v přechodných stavech
 8. Měření elektrotechnických zařízení - telekomunikace, řídicí systémy
 9. Měření elektromagnetické kompatibility elektrických pohonů
 10. Diagnostika stavu elektrotechnických zařízení
 11. Měřicí systém řízený počítačem
 12. Sběrnice RS-232, GPIB, CAN, USB
 13. Ovládání přístrojů počítačem a přenos dat pomocí LabWindows/ LabView
 14. Matematické zpracování dat

 1. Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT
 2. Měřený vzorek asynchronní motor - měřící systém
 3. Měření izolačního odporu, přiložené napětí, měření odporu vynutí stroje
 4. Základní zkoušky typového protokolu - naprázdno, nakrátko, doběh, zatěžování
 5. Měření přechodných stavů - rozběh, porovnání s momentovou charakteristikou
 6. Měření přechodných stavů - připnutí transformátoru na síť, zkrat na synchronním generátoru
 7. Tvorba typového protokolu - archivace naměřených dat
 8. Měření vibrací - kritické otáčky, chyby ložisek
 9. Měření časových průběhů na osciloskopech
 10. Telekomunikační měření - spektrální analyzátor
 11. Základní komunikační protokol pro přenos dat mezi PC a měřicím přístrojem- SCPI
 12. Programovací prostředí pro měření a vyhodnocení zkoušek - LabView, LabWindows CVI
 13. Přenos dat z altimetru, teploměru, osciloskopu do PC - samostatná práce
 14. Samostatná práce - kontrola - zápočet

1.Trinkewitz, Z. Průmyslové zkoušky velkých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL. 1981

2.Pavlásek, F., Pivoňka, P. Automatizace zkoušení elektrických strojů. Praha: SNTL. 1985

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení