Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

První třetina semestru je věnována vybraným aplikacím laserového svazku, elektronového svazku a plazmatu v elektrotechnice, indukčnímu a dielektrickému ohřevu a technice fast prototyping (3D tisku). Další část semestru je věnována výkonovým polovodičovým součástkám z hlediska jejich funkce a výroby a v poslední části semestru se student seznámí s výrobou vinutí elektrických strojů, jeho sušením a impregnací, s výrobou metalických kabelů a vodičů a s uspořádáním výrobních systémů. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13VST \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13VST

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů a látky probrané ve cvičeních.

Studenti se seznámí se základními typy technologických procesů užívaných v elektrotechnických výrobách a se základními typy výkonových elektronických součástek a jejich vlastnostmi.

 1. Lasery a laserový svazek jako technologický nástroj. Aplikace laserového svazku
 2. Zdroje elektronového svazku, el. svazek jako technologický nástroj. Technologie využívající plazmatu
 3. Indukční a dilelektrický ohřev.
 4. Fast (Rapid) prototyping. 3D tisk.
 5. Úvod
 6. Diody.
 7. Tranzistory.
 8. Tyristory
 9. FET.
 10. IGBT.
 11. Základy technologie a výroby vinutí.
 12. Technologie sušení a impregnace.
 13. Technologie silových vodičů a kabelů.
 14. Výrobní systémy v elektrotechnice a jejich uspořádání. Ekodesign.

 1. Organizace výuky. Bezpečnost v laboratoři. Objasnění 1. skupiny úloh.
 2. Realizace I. skupiny úloh.
 3. Realizace I. skupiny úloh.
 4. Realizace I. skupiny úloh.
 5. Realizace I. skupiny úloh.
 6. Realizace I. skupiny úloh.
 7. Realizace I. skupiny úloh.
 8. Realizace II. skupiny úloh.
 9. Realizace II. skupiny úloh.
 10. Realizace II. skupiny úloh.
 11. Realizace II. skupiny úloh.
 12. Realizace II. skupiny úloh.
 13. Realizace II. skupiny úloh.
 14. Zápočet.


I. skupina úloh

Impregnační procesy, měkké pájení v elektronice, spojování silových kabelů, připojování vodičů. Vrtání a kontrola DPS, vytváření tenkých vrstev ve vakuu.II. skupina úloh

Měření teplotní závislosti propustných a závěrných charakteristik diod a tyristorů, měření závěrného zotavení diod, statické parametry tranzistorů, dynamické parametry tranzistorů, přechodné děje při spínání.

1. Webovské stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VST

2. Schaaf, P.: Laser processing of materials. Springer. 2012

3. Plasma processing, Hephaestus books, 2011

4. Lutz, J., Schlangenotto, H., Scheuremann, U., De Doncker, R.: Semiconductor power devices. Springer, 2011

5. Benda, V., Papež, V.: Komponenty výkonové elektrotechniky, skripta ČVUT 2005

6. Sze, S.M, Lee, M.K.:Semiconductor devices-physics and technology. John Wiley, 2012

7. Schenk, F.: Jak se dělá kabel. Elektro, č. 7, 2011

8. Jirsa, M.:Supravodiče - hit blízké budoucnosti. Otevřená věda [online].

9. http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C2Seminare/MultiObSem/005.pdf

10. Koblížek V. a kol.: Technologické procesy - laboratorní cvičení 1 a 2, ČVUT Praha 2001Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení