Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

 1. Význam ekonomie. Základní pojmy.
 2. Trh. Poptávka a nabídka.
 3. Elasticita. Chování spotřebitele.
 4. Chování výrobce. Náklady.
 5. Zisk v dokonalé konkurenci.
 6. Selhání trhu. Monopol.
 7. Základy makroekonomiky. Základní teoretické koncepce.
 8. a 9. Hrubý domácí produkt. Tvorba a užití.
 9. Peníze. Banky. Inflace. Monetární politika.
 10. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.
 11. Fiskální politika.
 12. Zahraničně obchodní politika. Devizová politika. Euro.
 13. Shrnutí, rezerva

 1. Význam předmětu. Základní pojmy.
 2. Statistické výpočty.
 3. Poptávka, nabídka, trh.
 4. Elasticita.
 5. Spotřebitel.
 6. Chování výrobce - produkce.
 7. Chování výrobce - náklady.
 8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.
 9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.
 10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.
 11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.
 12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.
 13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.

Fialová H.- Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Díl II. Hospodaření vlády, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9

Fialová H. - Ambrožová A., Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5

Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2

Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Webové stránky předmětu se studijními materiály a s osnovami všech přednášek: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Elektronický systém moodle s materiály k samostudiu a k zadávání samostatných úloh studentům

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení