Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Charakteristika současné průmyslové výroby. Tržní orientace a úloha výroby při zajištění marketingové koncepce firmy a konkurenční výhody. Komplexní standardizace, normativní základna řízení výroby, komplexní standardizace a uplatnění flexibility a konkurenční schopnosti ve výrobním podniku. Management nákupu, výroby a odbytu. Typologie systému výroby. Systém operativního řízení výroby. Integrované operativní plánování. Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu, nákupu a zásob. Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení. Řízení dodavatelského řetezce (Supply Chain Management). \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MAV

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

 1. Management podniku a management výroby
 2. Vztah marketingu a managementu výroby
 3. Standardizace ve výrobním procesu, výstupní a vstupní prvky
 4. Standardizace činností a vztah ve využití výrobních činitelů
 5. Standardizace kombinací operativního řízení výroby
 6. Význam standardizace z hlediska konkurenční schopnosti
 7. Typologie výrobních systémů
 8. Operativní řízení výroby, plánování odbytu
 9. Plánování výroby a nákupu
 10. Operativní evidence výroby
 11. Řízení výrobního procesu a zásob
 12. Kontroling výroby a nákupu, změnové řízení
 13. Řízení dodavatelského řetězce
 14. Management Supply Chain, jeho hodnocení a výhledy

 1. Ekonomická stránka řízení výroby
 2. Organizace výrobního procesu
 3. Vztahy výroba, marketing, nákup
 4. Standardizace výstupních prvků
 5. Pohybové a časové studie
 6. Analýza časových studií
 7. Normování spotřeby materiálu
 8. Stanovení pojistných zásob
 9. Metody plánování výroby
 10. Lhůtové plánování výroby, kapacity
 11. Případová studie řízení výroby
 12. Dtto
 13. Závěrečný test
 14. Hodnocení, zápočet

1. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

2. Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5

3. Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu, Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0

4. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

5. Tomek, G., Vávrová,V.: Střety marketingu, Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 978-80-7179-887-8

6. Heizer, L., Render, B.: Operation Management, Prentice Hall, 2006. ISBN 10 013185755X

7. Schroeder, S. G., Goldstein, S. M., Rungtusanatham, J.: Operations management contemporary concepts and cases, 5th ed., New York: by McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 0073403385

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení