Počet kreditů 5
Vyučováno v Winter
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Optimization models and their utilization in practice, principles of modelling and elements of decision models. Linear programming, integer programming. Distribution models. Introduction to theory of graphs and optimization tasks on graphs. Project management (CPM, PERTH, resources, costs) and its utilization in practice. Decision processes. Multiobjective decision making and its application in practice

see: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/optimalizacni-metody-a-rozhodovani

1.Introduction - models, modelling

2.Linear programming - assumptions, graphical solution, simplex method

3.Duality in linear programming

4.Integer linear models

5.Transportation and assignment problems

6.Graphs and optimization on graphs

7.Project management - project scheduling with CPM/PERTH

8.Scheduling and controlling of resources and project costs

9.Decision processes - classification, steps of decision process

10.Risk in decision processes

11.Multiobjective optimization - weights of criteria

12.Discrete multiobjective tasks

13.Multiobjective vector tasks

14.Principles of application of optimization models in practice

1.Introduction, rules

2.Linear programming - task formulation, graphical solution

3.Linear programming - simplex method, SW support

4.Linear programming - duality

5.Integer linear programming

6.Transportation problem

7.Optimization on graphs

8.Project scheduling with CPM/PERTH

9.Scheduling and controlling of resources and project costs

10.Test, seminar work

11.Decision under risk and uncertainty

12.Discrete multiobjective tasks

13.Multiobjective vector tasks

14.Tuition to seminar work, assessment

DUDORKIN J.: Operační výzkum. Skriptum FEL ČVUT

DUDORKIN J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Skriptum FEL ČVUT

JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002

FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení