Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti jsou seznámeni se základními technicko-ekonomickými výpočty, používanými při provozování výroben elektřiny.

Viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie

 1. Specifické rysy technologie výroby energie
 2. Řízení a organizace výrobních energetických podnik
 3. Výrobně-hospodáská činnost, klasifikace a plánování
 4. Organizace palivového hospodásřtví
 5. Zúčtování spotřeby a zásob paliv, kalkulace náklad na palivo
 6. Organizace a řízení provozu energetických výroben
 7. Řízení technologických procesů
 8. Spotřební charakteristiky zařízení elektráren
 9. Normování a plánování spřoteby paliv a energie
 10. Energetická bilance tepelných a jaderných elektráren
 11. Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)
 12. Kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla
 13. Analýza nákladů výroby elektrické energie a tepla
 14. Klíčování nákladů při kombinované výrobě el. energie a tepla

 1. Procvičení základních elektrárenských pojmů
 2. Posouzení paroplynového cyklu s klasickou parní elektrárnou
 3. Výpočet a konstrukce výkonových charakteristik energetických výroben
 4. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny
 5. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny - pokračování
 6. Zhodnocení a účetní likvidace výsledků inventury uhelné skládky
 7. Test
 8. Výpočet hlavních a dílčích THU energetické bilance energetických výroben
 9. Výpočet a konstrukce spotřební charakteristiky kombinovaného TG
 10. Výpočet normované spotřeby paliva
 11. Hospodárné rozdělování zatížení
 12. Test
 13. Rozbor THU metodou přémou a nepřímou (ÚKTE)
 14. Volba metody klíčování nákladů na elektrickou energii a teplo

Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986

Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power generation. Clarendon Press, New York 1980

Doty, S., Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 2013.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení