Počet kreditů 0
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B04A1Z \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A1Z

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries

Czech Technical University, Listening

G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)Week 2 History of Video and Computer Games, Listening

G - Past Simple, Past ContinuousWeek 3 Measurements and Conversions, Listening

G - Direct and Indirect QuestionsWeek 4 Computers

G - Adjectives and AdverbsWeek 5 Revision for the Midterm Test

G - Past Simple x Present Perfect Simple / ContinuousWeek 6 Midterm Test (30-40 min)

Midterm Test Correction

G - Phrasal VerbsWeek 7 Robotics, Listening

G - ModalsWeek 8 Lasers

G - Tenses Expressing the FutureWeek 9 Energy

G - Time ClausesWeek 10 Tracking

G - Countables and Uncountables

G - Gerunds and Infinitives after Need/UsedWeek 11 Revision for the Final TestWeek 12 Final Term Test (90 min)Week 13 Reserve ClassWeek 14 Final Test Checking, Credits

[1] Soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení