Počet kreditů 0
Vyučováno v Winter
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

The course is open to students With the level of English at A1. Course objective: Achieving competence in basic English.

1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL

Opakování

Pozdravy, představování2. týden Sea

Minulý čas3. týden Solo

Minulý čas pokr.4. týden Review 1

Test 15. týden Looks

Popisy, číslovky6. týden Looks

Čísla, přítomný průběhový čas7. týden Reality

TV programmes8. týden Reality

Vyjadřování budoucího času9. týden Review 2

Test 210.týden Things

Shopping, money11. týden Things

Stupňování příd. jmen, porovnávání12. týden Energy

Frekvenční výrazy, části těla13. týden Energy

Too / enough + přídavné jm., should14. týden Review 3

Test 3

Udělování zápočtů

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Course objective: Achieving competence in basic English.

Listening: Dialogues (shopping, free time, conversation in restaurants, orientation in cities).

Reading: Informative texts, current news, simple technical text.

Speaking: Greetings, introductions, travelling, conversation in shops ans restaurants, polite request, asking and explaining the way, narration, daily activities

Writing: Writing about personal experiences, holidays, family, surroudings.

Grammar: Expressing the present and future, questions, negation, plural form of nouns, personal, demonstrative and possesive pronouns, definite and indefinite articles, word order, the most common prepositions and adverbs,countable and uncountable nouns, modal verbs.

Study literature - compulsory:

K 13104 materials

http://jazyky.feld.cvut.czRecommended literature: Murphy, R.: Essential English Grammar (Part 1)

Pocket Dictionary_English - Czech, Czech - English (Fragment)Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení