Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Vliv průmyslové výroby na životní prostředí. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů, odpadů a odpadních vod. Degradační působení znehodnoceného životního prostředí. Hospodaření s odpady. Prognózování ekologických dopadů.

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat na ekologické téma prezentaci.Získat přehled o působení průmyslového prostředí na životní prostředí

Získat přehled o působení provozního prostředí na funkčnost technických výrobků

 1. Ekologický pohled na provozní a výrobní prostředí.
 2. Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.
 3. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.
 4. Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.
 5. Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.


 1. Degradační působení provozního prostředí.
 2. Korozní znehodnocování.
 3. Fotochemická degradace.
 4. Degradační působení prachu.
 5. Degradační působení vlhkosti
 6. Ekologie a jakost
 7. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).
 8. Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.
 9. Vztahy mezi ekologií a ekonomií.

 1. Seznámení s programem cvičení, zadání semestrálních úkolů.
 2. Video s ekologickou problematikou.
 3. Video s ekologickou problematikou .
 4. Video s ekologickou problematikou.
 5. Metody zjišťování znečištění vnějších prostředí.
 6. Metody pro monitorování vnitřních prostředí.
 7. Software pro evidenci odpadů.
 8. Software pro LCA.
 9. Metody pro diagnostiku stárnutí izolačních systémů
 10. Ukázky recyklačních technologii v elektrotechnice.
 11. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
 12. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
 13. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
 14. Zápočet.

1.Kudláček I. Ekologie průmyslu. Praha: ČVUT. 2002

2.Castells F.,Rodrigo J.,Alonso J.C.: Electrical and Electronic Practical Ecodesign Guide. University Rovira i Virgili, Španělsko 2002.

3.Guinée J.,B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, UK

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení