Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Management informačních technologií. Základní mikroekonomické pojmy se zaměřením na tržní chování monopolní firmy, segmentace trhu, optimální tarifování a hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů v telekomunikacích a informačních technologiích. Legislativní úprava podnikání u nás ve srovnání s ostatními vyspělými státy. Pojmy podnikové a odvětvové ekonomiky, systémy podnikového řízení s ohledem na jeho optimální funkci na trhu a ekonomický rozvoj informačních systémů. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M16EET \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16EET

Základy mikro a makroekonomie a efektivnosti podnikání,

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Seznámit studenty s problematikou hospodaření provozovatelů telekomunikačních sítí, kteří poskytují svým zákazníkům služby elektronických komunikací prostřednictvím těchto sítí.

 1. Základní pojmy v tržní ekonomice, telekomunikace jako síťové odvětví NH, monopol a konkurence
 2. Oceňování kmitočtu jako omezeného přírodního zdroje
 3. Historie telekomunikací, segmentace telekomunikačního trhu, úloha IT v národním hospodářství
 4. Formy podnikání, postavení firem v ekonomice, obecná legislativa
 5. Zákon o elektronických komunikací
 6. Základní podnikové pojmy, účetnictví, optimalizace v krátkém období (maximalizace zisku)
 7. Financování a finanční cíle podnikání provozovatelů informačních sítí
 8. Posuzování ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů v telekomunikacích (dlouhodobá kritéria)
 9. Tarifní politika operátora sítě
 10. Ocenění spolehlivosti systému a její optimální úroveň
 11. Optimální provoz a rozvoj sítě
 12. Ekonomické aspekty propojování sítí
 13. Principy státní regulace monopolu provozovatele sítě
 14. Rezerva - např. přednáška odborníka z praxe na aktuální téma

 1. Základní výpočty v ekonomice, měrné, poměrné a střední hodnoty, indexy apod.
 2. Stanovení poptávkové a nabídkové křivky - příklad
 3. Optimalizace produkčního množství v krátkém období u firmy na trhu dokonalé konkurence a u monopolní firmy
 4. Prognózování poptávky po telefonní službe - domácí úkol 1
 5. Náklady a tržby u provozovatelů telekomunikačních sítí, daně
 6. Finanční analýza firmy, příklad účtování
 7. Příklad na diskontování - výběr optimální varianty telekomunikačního spojení - domácí úkol 2
 8. Podnikatelský plán provozovatele sítě
 9. Návrh nákladového tarifu podle marginálních nákladů provozovatele sítě
 10. Systém hromadné obsluhy, ocenění spolehlivosti systému
 11. Ekonomická efektivnost zvyšování kapacity sítě - příklad
 12. Zásady projektování metropolitní telekomunikační sítě
 13. Regulace cen univerzální služby a terminační poplatků
 14. Zápočet

1.Vítek, M.: Ekonomika telekomunikací. Skriptum ČVUT FEL, Praha 2004.

2.Vítek, M.: Ekonomika elektronických komunikací - příklady ke cvičením. Skriptum ČVUT FEL, Praha 2006.

3.Křížovský, F.: Telekomunikační sítě - přednášky. Skripta ČVUT Praha 1991.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení