Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13VES \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13VES

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy, získá minimálmě 50% bodů dosažitelného počtu v závěrečném testu

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

 1. Životní cyklus výrobku.
 2. Recyklace OOZ, recyklační schémata.
 3. Ekodesign el. výrobků s přihlédnutím k direktivám EU.
 4. Praktická elektronika
 5. Ideální pasivní součástky elektronických obvodů.
 6. Polovodičové součástky.
 7. Základy metrologie pro měření ve výrobě.
 8. Technologie elektronických součástek, standardizace. Řady vybraných hodnot.
 9. Konstrukce a technologie pevných rezistorů.
 10. Vlastnosti rezistorů různých konstrukcí.
 11. Konstrukce a technologie kondenzátorů- svitkové, keramické, elektrolytické kondenzátory.
 12. Vlastnosti kondenzátorů, porovnání vlastností kondenzátorů různých konstrukcí.
 13. Konstrukce a technologie součástek s indukčností - VF cívky, tlumivky.
 14. Transformátory - nízkofrekvenční, impulzní, vysokofrekvenční.

 1. Základní statistické pojmy, vanová křivka, intenzita poruch.
 2. Spolehlivost systému, rozdělení pravděpodobnosti, horká a studená záloha.
 3. Bezpečnost práce v laboratoři, výklad laboratorních úloh.
 4. Elektrické obvody.
 5. Ideální součástky elektronických obvodů
 6. Jednoduché polovodičové součástky, VA charakteristika diody a tranzistoru.
 7. VA charakteristika fotovoltaického článku.
 8. Nelinearita rezistorů a nelineární rezistory.
 9. Výklad laboratorních úloh
 10. Feroelektrické kondenzátory.
 11. VF cívky.
 12. Vlastnosti rezistorů při vysokých kmitočtech.
 13. Vlastnosti kondenzátorů při vysokých kmitočtech.
 14. Pájení desky s plošnými spoji

1. Ryšánek, V. Technologie elektronických součástek. Praha: ČVUT. 1991

2. Papež, V. Technologie elektronických součástek, cvičení. Praha: ČVUT. 1995

3. Froh, M. a kol.: Elektronika, Ben Praha 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení