Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Modely dynamických systémů. Metody a proces simulace. Program Pspice. Programy Matlab, Simulink. Stavový popis systémů a jeho řešení. Regulační obvody, regulátory a návrh jejich parametrů. Obvodové modely polovodičových měničů. Dynamické modely měničů ve středních hodnotách. Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty. Metoda konečných prvků a její použití při optimalizaci tvaru magnetického pole v elektrickém stroji. Postup návrhu a SW prostředky pro návrh hlavních typů elektrických strojů.\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14SOP \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14SOP

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně vyřešené a zpracované individuální úlohy

 1. Modely dynamických systémů. Metody simulace Přehled programových prostředků. Program Pspice.
 2. Programovací prostředí MATLAB. Simulační systém Simulink.
 3. Stavový popis systémů a jeho řešení. Přenosové funkce. Impulzní, přechodové a kmitočtové charakteristiky a jejich souvislosti. Regulační obvody, regulátory a návrh jejich parametrů.
 4. Návrh regulačních smyček stejnosměrného cize buzeného motoru a parametrů regulátorů.
 5. Obvodové modely polovodičových měničů. Časově proměnná a neproměnná topologie. Modely polovodičových součástek. Dynamické modely měničů.
 6. Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty.
 7. Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku. Modelování pohonů s využitím prostředků SimPowerSystems.
 8. Optimalizace netočivých elektrických strojů ? elektromagnetický návrh
 9. Numerické řešení elektromagnetických polí, metoda konečných prvků.
 10. Volba okrajových podmínek, výběr elementů, materiálové vlastnosti, vytváření sítě.
 11. Zobrazení výsledků, základní typy úloh.
 12. Optimalizace točivých elektrických strojů ? elektromagnetický návrh.
 13. Volba hlavních rozměrů magnetického obvodu , návrh vinutí.
 14. Výpočet odporů, reaktancí a ztrát, kontrola oteplení. 1. Programovací prostředí MATLAB. Simulační systém Simulink.
 2. Modelování regulovaného stejnosměrného pohonu v prostředí Matlab/Simulink.
 3. Modelování regulovaného stejnosměrného pohonu v prostředí Matlab/Simulink.
 4. Modelování regulovaného stejnosměrného pohonu v prostředí Matlab/Simulink.
 5. Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku.
 6. Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku.
 7. Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku. Modelování pohonů s využitím prostředků SimPowerSystems.
 8. Návrh vzduchové tlumivky ? aplikační SW ? kriteria výběru optimální varianty.
 9. Seznámení se SW prostředím MKP ? COSMOS/M.
 10. Příklady základních typů úloh.
 11. Řešení individuální úlohy, optimalizace geometrie magnetického obvodu.
 12. Seznámení se SW prostředím pro návrh točivých strojů, CAD ? SPEED.
 13. Příklady návrhu základních typů točivých strojů.
 14. Návrh vybraného točivého stroje metodikou CAD - SPEED .

1.Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., 1999.

2.Kassakian, J. G., Schlecht, M.F., Verghese, G. C.: Principles of Power Electronics. Addison-Wesley Publ., 1992.

3.Pinker, J., Koucký, V.: Analogové elektronické systémy. ZČU v Plzni, 2001.

4.Manuály MATLAB a SIMULINK. The MathWorks, Inc.

5.Kulda, J.: Magnetické pole v silnoproudé elektrotechnice. Academia Praha, 1974.

6.Kopylov, I.: Stavba elektrických strojů. SNTL, 1988.

7.Reece, A. B., Presto, T.: Finite Element Methods in Electrical Power Engineering. Oxford University Press, 2000

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení