Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Kontaktní a polovodičové spínací přístroje v sítích nízkého napětí. Základní topologie třífázových spínačů a namáhání jejich komponent, výkonové spínače a systémy s moderními polovodičovými součástkami a obvody jejich řízení, ochranné obvody polovodičových spínačů, zkoušení elektrických přístrojů. Základy obecné teorie elektrického stroje. Magnetické pole. Základy komutace. Transformátor, účinnost, úbytek napětí. Přechodné děje - připínání na síť, zkrat. Matematický model synchronního a asynchronního stroje. Točivé magnetické pole. Asynchronní stroj, spouštění a řízení otáček. Vliv harmonických složek magnetického pole. Jednofázový asynchronní motor. Práce synchronního stroje do samostatné zátěže a na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14SP2 \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14SP2

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků, odevzdání protokolů z měření

 1. Kontaktní spínací přístroje NN, jejich spínací vlastnosti a aplikační možnosti
 2. Polovodičové spínací přístroje a jejich komponenty.
 3. Jednofázové polovodičové spínače s tyristory a GTO tyristory, řídicí obvody
 4. BS s tranzistory bipolárními, MOS a IGBT; obvody řízení
 5. Topologie třífázových bezkontaktních spínačů, napěťové a proudové namáhání součástek
 6. Softstartéry, ochranné obvody bezkontaktních spínačů
 7. Zkoušení elektrických přístrojů
 8. Princip elektromechanické přeměny energie. Teorie obecného elektrického stroje, matematický model
 9. Magnetické pole. Základy komutace stejnosměrného stroje, reakce kotvy
 10. Vinutí střídavých točivých strojů, točivé magnetické pole
 11. Spouštění a řízení otáček asynchronního motoru. Jednofázový asynchronní motor.
 12. Matematický model synchronního a asynchronního stroje, transformace d,q,0
 13. Práce synchronního stroje na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost
 14. Přechodné děje synchronního alternátoru, zkrat 1. Organizace cvičení, bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, příprava prvé série úloh.
 2. Vypínací vlastnosti relé v obvodu ss proudu.
 3. Měření omezovacích chrakteristik tavných pojistek.
 4. Měření vypínacích vlastností proudového chrániče.
 5. Měření spínacích chrakteristik spínače s IGBT.
 6. Měření spínacích chrakteristik 1 fázového nulového spínače.
 7. Aplikační zapojení obvodu pro fázové řízení triaků a tyristorů.
 8. Magnetické pole ve vzduchové mezeře stejnosměrného stroje. Charakteristika naprázdno
 9. Spojení vinutí trojfázového transformátoru, hodinový úhel
 10. Určení parametrů asynchronního motoru měřením
 11. Zatěžování asynchronního motoru, kruhový diagram
 12. Měření naprázdno a nakrátko synchronního stroje
 13. Určení parametrů modelu synchronního stroje měřením
 14. Opravná měření. Hodnocení protokolů z měření. Zápočet

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007

2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006

3. Mindl,P., Novotný,V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů, Praha, ČVUT 2001

4. Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P. Elektrické stroje. Praha: ČVUT. 2001

5. Petrásek, F. Elektrické stroje - Laboratorní měření. Praha: ČVUT. 2000Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení