Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Usměrňovače s protinapětím, přerušovaný a nepřerušovaný proud, vícenásobná komutace, trojfázové střídavé měniče napětí, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev, kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače, softstartéry, pulsní řízení odporu, katodická ochrana, výkonový tranzistor ve spínacím režimu, odlehčovací sítě, struktura a principy řízení moderního regulovaného pohonu, metody šířkově pulzní modulace, principy vektorové regulace a přímé regulace, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, maticové měniče, jištění měničů proti proudovému přetížení a ochrana proti přepětí \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14VE2 \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14VE2

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

 1. Usměrňovače s protinapětím v zátěži, režim přerušovaného a nepřerušovaného proudu
 2. Práce trojfázového můstkového usměrňovače při vícenásobné komutaci
 3. Trojfázové střídavé měniče napětí, pracovní diagram pro odporovou zátěž a pro indukční zátěž, zpětné vlivy
na napájecí síť

 1. Aplikace výkonových polovodičových měničů v nepohonářských aplikacích, elektrostatické odlučovače,
svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev

 1. Kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače pro fázové a cyklové řízení, softstartéry
 2. Pulsní řízení odporu, katodická a jiné způsoby ochrany proti elektrochemické korozi
 3. Výkonový tranzistor ve spínacím režimu, průběh zapínání a vypínání, vliv zátěže, mezní hodnoty,
dovolená pracovní oblast

 1. Ztrátová a bezeztrátová odlehčovací síť pro vypínání a odlehčovací síť pro zapínání tranzistorového spínače,
realizace trojfázového tranzistorového střídače v můstkovém zapojení

 1. Moderní regulovaný pohon, jeho součásti, funkční struktura, principy řízení, metody šířkově pulzní modulace
 2. Princip vektorové regulace, základní struktury, transformace rovnic asynchronního stroje do různých systémů
souřadnic a používané matematické modely

 1. Princip přímého řízení momentu, základní struktury
 2. Princip usměrňovačů s šířkově pulzní modulací, usměrňovače s šířkově pulzní modulací proudového typu
a napěťového typu

 1. Principy řízení a návrhu maticových měničů
 2. Jištění výkonových polovodičových měničů proti proudovému přetížení, ochrana proti vnějšímu
a komutačnímu přepětí


 1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
 2. Jednofázový řízený můstkový usměrňovač se sériovou R+L zátěží a paralelní R+C zátěží
 3. Regulace řízeného jednofázového můstkového usměrňovače s proměnnou odporovou zátěží na konstantní proud
 4. Vliv rozptylové induktance přívodu na dobu komutace trojfázového můstkového usměrňovače
 5. Rezonanční sériový můstkový střídač
 6. Rezonanční paralelní můstkový střídač
 7. Kompenzační obvod s usměrňovačem
 8. Kompenzační obvod se střídavým měničem napětí
 9. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při odporové zátěži
 10. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při induktivní zátěži
 11. Řízení systému s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým stejnosměrným meziobvodem
s šířkově pulzní modulací výstupních napětí

 1. Řízení systému s usměrňovačem s šířkově pulzní modulací vstupních napětí
 2. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v primárním obvodu transformátoru
 3. Zápočet

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení