Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět podává stručný základní předhled hardwaru používaného v multimédiích (MM). Neklade si ale za cíl encyklopedickou úplnost, místo toho jsou k podrobnější analýze vybrány ty prvky, na kterých lze demonstrovat zajímavá technická řešení a obecněji platné principy. Těžištěm je specializace číslicové techniky pro zpracování MM dat. Analogové obvody jsou popsány spíše jako doplněk techniky číslicové. Četné ukázky MM dat jsou použity k ilustraci funkce jednotlivých HW bloků.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B31HPM \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B31HPM

Podmínkou zápočtu je práce na seminířích a prezentace samostatné práce.

Seznámit studenta s principy hardwaru používaného v multimédiích natolik, aby zvládl výběr hardwaru vhodného pro určitou úlohu, návrh vazeb použitých bloků a základní principy jejich programování.

 1. Přehled zpracovávaných dat.
 2. Vstup a výstup zvukových dat.
 3. Zvukové a audio/video karty
 4. Podpora multimediálních operací v procesorech.
 5. Signálové procesory.
 6. Specializované struktury a HW akcelerátory.
 7. Komprese a dekomprese akustických a obrazových dat.
 8. Přenos MM dat.
 9. Připojení zařízení pro uložení multimediálních informací.
 10. Zabezpečení MM dat.
 11. Tvorba, úpravy a třídění MM dat.
 12. Paralelizace operací nad MM a propojení komunikačním hardwarem.
 13. HW pro interakci s uživatelem.
 14. rezerva

 1. PC pro MM, přehled
 2. A/D, D/A, aliasing
 3. Zvukové karty
 4. Výkonové zesilovače
 5. MM operace PC procesorů
 6. Signálové procesory
 7. Komprese
 8. Akcelerátory grafických karet
 9. Výpočet MM renderování na clusteru
 10. Přenos dat
 11. HW pro interakci s uživatelem
 12. Prezentace samostatných prací
 13. Prezentace samostatných prací
 14. Zápočet

1. Madisetti, V. K.: VLSI Digital Signal Processors, Butterworth-Heinemann, 1995

2. Bhaskaran, D.: Image & video compression standards: algorithms & architectures. Kluwer series in engineering & computer science, 1997

3. online zdroje, průběžně aktualizováno na http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení