Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace. Návrhové postupy vycházejí především z mezinárodních doporučení ITU-R. Pozornost je věnována i perspektivním rádiovým systémům, např. inteligentním anténním soustavám. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M17PDS

https://moodle.fel.cvut.cz/

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace.

 1. Základní pojmy, práce s doporučeními ITU-R
 2. Návrh radioreléového mikrovlnného spoje
 3. Návrh pevného družicového spoje
 4. Návrh LF/MF spoje
 5. Návrh HF spoje
 6. Návrh spojení troposférickou vlnou
 7. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy
 8. Plánování pokrytí pro družicové systémy
 9. Analýza rušení pro směrové spoje
 10. Analýza rušení v buňkových sítích
 11. Softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí
 12. Metody měření pro plánování rádiových spojů a sítí
 13. Adaptivní antény a perspektivní anténní struktury
 14. Perspektivní radiokomunikační služby

 1. Úvod, výpočetní aparát
 2. Výpočty základních parametrů při šíření vln
 3. Práce s doporučeními ITU-R a RF plánovacími sw
 4. Konstrukce empirického modelu - projekt I.
 5. Měření pokrytí uvnitř zástavby - experiment
 6. Zpracování měřených dat a kalibrace modelu
 7. Návrh HF spoje na vzdálenost větší než 4.000 km - projekt II.
 8. Ionosféra a její popis, ionogramy
 9. Šíření ionosférické vlny
 10. Spojení ionosférickou vlnou
 11. Analýza interferencí mezi pozemními spoji - projekt III.
 12. Mechanizmy šíření rušivých signálů v troposféře
 13. Výpočet rušení dle doporučení ITU-R
 14. Prezentace výsledků projektů

[1] Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, 2007.

[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, 2003.

[3] Doporučení ITU-R.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení