Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3+1s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje s problematikou digitálních modulací, kódování a zpracování signálu fyzické vrstvy komunikačních systémů na magisterské úrovni. Výklad je veden po systematicky budované teoretické linii, která se zaměřuje na hlubší spojitosti a společné teoretické principy. To umožní absolventovi aktivně využítí získané znalosti při návrhu a konstrukci komunikačních systémů. V celkové šířce problematiky zpracování signálu fyzické vrstvy vybíráme základní nosné principy. Ty jsou dále pak doplněny a prohloubeny ve volitelných a doplňujících předmětech výběrové varianty studia. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M37DKM \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M37DKM

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Student acquires knowledge for designing digital communication systems

 1. Digitální modulace a kódování, obecná definice, základní vlastnosti, klasifikace.
 2. Digitální modulace lineární/nelineární, bez paměti (PSK, QAM, FSK,...).
 3. Digitální modulace lineární/nelineární, s pamětí (TCM, CPFSK, CPM, GMSK,....).
 4. Digitální modulace časo-prostorové, adaptivní, multiplexní (STM, OFDM, MCM,...).
 5. Digitální modulace s impulsními nosnými signály - UWB. Sdílení komunikačního kanálu (CDMA, FDMA, TDMA, SDMA).
 6. Spektrální vlastnosti digitálních modulací.
 7. Kódy nad tělesem GF(m). Blokové (Hamming, BCH, RS,...) a konvoluční (rekusivní/nerekursivní).
 8. Kódy v konstelačním prostoru (kódované modulace), TCM.
 9. Principy Space-Time kódování, diversita, multiplexní zisk. Principy Turbo-kódování (seriově/paralelně zřetězené), LDPC.
 10. Vstupně-výstupní model komunikačního kanálu (AWGN, lin/nelin., s únikem a mnohocestným šířením, MIMO) a jeho vlastnosti nutné pro zpracování signálu přijímače.
 11. Demodulace a dekódování, sekvence/symbolu, kritéria optimality. Metrika demodulátoru - korelační, signálový prostor, SODEM (domény APP, LogAPP).
 12. Dekódování modulací a kódů s pamětí, Viterbiho algoritmus. Suboptimální detektory.
 13. Principy iterativního dekódování (Soft In-Soft Out FBA, Factor Graph SPA).
 14. Chybovost detekce, Union Bound, párová chyba. ISI. Principy synchronizace a ekvalizace.

 1. Simulační a návrhové CAD prostředky pro digitální komunikace.
 2. Lineární modulátor třídy PSK/QAM.
 3. Nelineární modulátor třídy CPM.
 4. Kódovaná modulace třídy TCM.
 5. Demodulátor (MF, metrika, suboptimální, diferenční).
 6. Dekodér modulací a kódů s pamětí (Viterbiho algoritmus).
 7. Vyhodnocení semestrálních projektů.

1. J. Sýkora: Teorie digitální komunikace. Praha: ČVUT. 2001

2. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001

3. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005

4. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005

5. B. Vucetic, J. Yuan: Space-Time Coding, John Wiley & Sons, 2003

6. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

7. B. Vucetic, J. Yuan: Turbo codes - principles and applications, Kluwer academic publishers, 2000

8. Oppermann I., Hamalainen M., Iinatti J.: UWB theory and applications, John Wiley & Sons, 2004

9. Meyr, H., Moeneclaey, M., Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers-Synchronization, Channel Estimation and Signal Processing. John Wiley. 1998

10. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997

11. R. E. Blahut: Algebraic codes for data transmission, Cambridge University Press, 2006

12. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, 1991

13. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993

14. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení