Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 1+1L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Absolvování školení zakončeného testem z BOZP. Základní pojmy z elektromagnetické kompatibility (EMC). Hlavní pozornost je věnována primární a sekundární ochraně elektrických a elektronických zařízení v budovách. Topologický návrh silových i sdělovacích rozvodů z hlediska EMC, způsob testování elektromagnetické odolnosti a vyzařování vybavení budov. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M38BEM

 1. Školení a test BOZP.
 2. Základní pojmy z elektromagnetické kompatibility.
 3. Základní přehled norem pro EMC.
 4. Elektromagnetická odolnost a vyzařování.
 5. Silové a sdělovací rozvody v budovách.
 6. Primární a sekundární ochrana zařízení v budovách.
 7. Měření EMC odolnosti a vyzařování.

 1. Úvod. Bezpečnost při práci v laboratořích EMC. Demonstrační cvičení.
 2. Testy odolnosti vůči elektrostatickému výboji.
 3. Testy propustnosti komunikačních kanálů pod vlivem rušení.
 4. Testy odolnosti na Burst pulzy.
 5. Testy odolnosti na Surge pulzy.
 6. Odolnost přístrojů při poklesu a výpadcích napájecího napětí.
 7. Metody ověřování šíření signálu Wi-Fi sítí v budovách.

1. Vaculíková, P., Vaculík, E.: Elektromagnetická kompatibilita. Grada, Praha 1998

2. Zkušební testy podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. BEN 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení