Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 4+0c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Tato přednáška shrnuje teoretické základy návrhu architektur a technik provozu datových sítí součanosti. Projdeme

běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v sítích, sdílení společného síťového media a

vyhodnocování výkonnosti sítě.

 1. Architektura sítě: topologie, graf
 2. Architektura sítě: protokoly, model vrstev
 3. Architektura sítě: adresace, spojované a nespojované přenosy
 4. Pravděpodobnostní modely sítí, bezdrátové a mobilní site, ad-hoc site, sítě s tolerancí zpoždění
 5. Metody sdílení přístupu - deterministické: TDMA, token bus, ring
 6. Metody sdílení přístupu - nedeterministické: Aloha, CSMA/CA, CSMA/CD
 7. Vybrané partie z modelování přenosu dat, toky a směrování v sítích, Ford-Fulkersonův algoritmus, maximální
tok - minimální řez

 1. Transportní vrstva: řízení toku, posuvné okénko, metody potvrzování
 2. Transportní vrstva: předcházení zahlcení
 3. Mosty: výpočet spanning tree
 4. Směrování: link-state protokoly, Bellman-Ford algoritmus
 5. Směrování: distance vector protokoly, Dijkstrův algoritmus
 6. Řízení přenosu dat: leaky bucket, network calculus, třídy a metriky výkonu (kvalita služby, propustnost,
zpoždění, ztracené pakety)

 1. Shrnutí a opakování

1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.

2. Raj K. Jain - The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991.

3. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení