Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6l
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je poskytnout souhrnný pohled na mobilní komunikace a to v

celé jejich šíři analogových i digitálních systémů. Hlavní důraz je přitom

kladen na stávající sítě GSM (včetně nových doplňujících technologií) a z

nich navazující přechod na sítě třetí generace (UMTS, LTE, ..). Řešena je i oblast

mobilních telekomunikací založených na využití telekomunikačních satelitů a

součástí přehledu jsou i veřejné a neveřejné radiové pagingové systémy a

radiové sítě.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M32MKS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M32MKS

Podmínky pro udělení zápočtu:

100% aktivní účast na cvičeních (v případě neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).

Řádné vedení pracovního sešitu.

Po absolvování předmětu získá student základní přehled o pevných i bezdrátových spojovacích systémech, mobilních a satelitních sítích a sítích WLAN a BWA

 1. Telekomunikační systémy. Bezšňůrové telefonní přístroje. Mobilní buňkové sítě - analogové systémy.
 2. Cellulární sítě. Modulační techniky. Mobilní buňkové telefonní sítě - digitální systémy. GSM.
 3. GSM - architektura systémů a podsystémů. Přenos dat v systémech GSM - HSCSD, GPRS. EDGE.
 4. Mobilní buňkové systémy třetí generace (UMTS). Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.
 5. WiFi. 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.
 6. WiMAX - 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.
 7. Mobilní buňkové systémy. LTE. Struktura, standardy. Současný stav a budoucí rozvoj.
 8. Mobilní buňkové systémy. Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.
 9. Státní svátek.
 10. Družicové komunikace. Telekomunikační družice GEO, MEO, LEO. GNSS - GPS, Galileo, ..
 11. Exkurze u mobilního operátora - dohledové centrum
 12. Mobilní sítě krátkého dosahu - Bluetooth, ....Aplikace mobilních komunikací a systémů GNSS.
 13. Veřejné a neveřejné (spec.) rádiové sítě. Vojenské aplikace. Veřejné pagingové systémy. 1. Úvodní cvičení. Náplň cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.
 2. Modelování bezdrátových sítí v prostředí MATLAB - úvod, modely přenosové cesty, pohybu uživatelů.
 3. Modelování bezdrátových sítí v prostředí MATLAB - modely chybovosti kanálu, přenosu dat.
 4. Zadání projektů. Úvod do laboratorních úloh.
 5. Lab. č. 1 - sk. A - Datové přenosy v sítích GSM, UMTS a LTE.
 6. Lab. č. 1 - sk. B - Datové přenosy v sítích GSM, UMTS a LTE.
 7. Lab. č. 2 - sk. A - Bezdrátové sítě WiFi.
 8. Lab. č. 2 - sk. B - Bezdrátové sítě WiFi.
 9. Lab. č. 3 - sk. A - Navigace a lokalizace.
 10. Lab. č. 3 - sk. B - Navigace a lokalizace.
 11. Prezentace projektů.
 12. Prezentace projektů.
 13. Zápočet; náhradní cvičení.

1.Mouly, M., Pautet, M.-B.: The GSM Systems for Mobile Communications, 1992.

2.Bernhard H. Walke: Mobile Radio Networks. Networking and Protocols. John Wiley & Sons, Ltd. England, 1999.

3.Zoran Zvonar, Peter Jung, Karl Kammerlander: GSM Evolution towards 3rd Generation System. Kluwer Academic Publishers. England, 1999. ISBN 0-7923-8351-6.

4.Alex Brand, Hamid Aghvami: Multiple Access Protocoles for Mobile Communications, GPRS, UMTS and Beyond. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2002. ISBN: 0-471-49877-7.

5.Harri Holma, Antti Toskala: WCDMA for UMTS. Radio Access For Third Generation Mobile Communications. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2002. ISBN: 0-470-84467-1.

6.Gunnar Heine, Holger Sagkob: GPRS: Gateway to Third Generation Mobile Networks. Artech House, England, 2003. ISBN: 1-58053-159-8.Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení