Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je základním kurzem programování v C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a umějí zapsat jednoduché programy v jazyku Java a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyka C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Na příkladech je ilustrováno použití objektově orientovaných prostředků při implementaci datových abstrakcí a dynamických datových struktur. Ze standardní knihovny je věnována pozornost prostředkům pro práci s datovými proudy. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36PJC

Zápočet z předmětu bude udělen za účast na seminářích, účast na proseminářích a za včasné odevzdání vlastnoručně vypracované semestrální práce. Získání známky z předmětu je podmíněno získáním zápočtu a složením zkouškového testu.

Materiály:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=343

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka C/C++.

 1. Základní rysy jazyka C++.
 2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
 3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
 4. Funkce, makra, preprocesor.
 5. Pole, ukazatele, reference.
 6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
 7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C.
 8. Třídy a objekty.
 9. Konstruktory (kopírující, implicitní, uživatelská konverze).
 10. Přetěžování operátorů.
 11. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
 12. Abstraktní třídy, RTTI.
 13. Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny.
 14. Rezerva.

 1. Vývojové prostředí, ukázky programů
 2. Test (výrazy a příkazy Javy), zadání semestrální práce
 3. Jednoduché typy, výrazy a příkazy
 4. Pole a ukazatele
 5. Funkce
 6. Funkce, struktura programu
 7. Test
 8. Třídy a objekty, datové struktury
 9. Datové struktury
 10. Třídy a objekty II
 11. Datové proudy
 12. Dědičnost
 13. Abstraktní třídy
 14. Polymorfní datové struktury

1. Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.

2. Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení