Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2l
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy, vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

 1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, výkonové polovodičové součástky a jejich chlazení.
 2. Jednofázový jednopulzní usměrňovač s různými typy zátěže, časové průběhy veličin, základní charakteristiky.
 3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.
 4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.
 5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení.
 6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování.
 7. Základy elektromagnetické kompatibility.
 8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.
 9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.
 10. Napěťové a proudové střídače, způsoby řízení.
 11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče.
 12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.
 13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.
 14. Rezerva.

 1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
 2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
 3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
 4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
 5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
 6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
 7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
 8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
 9. Kontrolní test, příklady
 10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
 11. Jednofázový měnič střídavého napětí
 12. Měnič stejnosměrného napětí
 13. Jednofázový napěťový střídač
 14. Zápočet

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení