Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována ultrazvuku, jeho generování, měření a především jeho aplikacím v různých oblastech života. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B02AKA

Protokoly o měření, závěrečný test.

 1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
 2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
 3. Akustická intenzita, akustický výkon, metody měření.
 4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
 5. Prostorová a stavební akustika, dozvuk a zvuková izolace.
 6. Akustické materiály, jejich měření.
 7. Metody snižování hluku, základní principy.
 8. Měření a snižování vibrací.
 9. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
 10. Interakce akustických vln s prostředím, kvantové projevy ultrazvuku.
 11. Měřící a zobrazovací metody s pomocí ultrazvuku.
 12. Zpracování signálu pomocí povrchových akustických vln.
 13. Užití ultrazvuku v medicíně: diagnostika a terapie.
 14. Užití ultrazvuku ve strojírenství a technické diagnostice. 1. Úvod, decibely.
 2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.
 3. Měření akustického výkonu.
 4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.
 5. Měření doby dozvuku.
 6. Měření akustické impedance materiálů.
 7. Měření hluku.
 8. Měření a analýza vibrací.
 9. Cejchování zvukoměru.
 10. Studium vzniku ultrazvuku při pronikání plynu malým otvorem, směrové vlastnosti snímače.
 11. Ultrazvukové impulsní metody pro měření a diagnostiku.
 12. Výkonový ultrazvuk.
 13. Vizualizace ultrazvukového pole v kapalině.
 14. Měření charakteristik ultrazvukových měničů.1. Jiříček O.: Úvod do akustiky, skriptum

2. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997

3. Fahy F.: Sound Intensity, E&FN Spon 1995Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení