Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Tento předmět prezentuje základní principy adaptivních algoritmů pro filtraci, dekorelaci, separaci a beamformingu. Jsou probírány algoritmy pro adaptivní estimaci a predikci. Je analyzováno jejich chování, různé způsoby implementace a praktické aplikace. Dále jsou vysvětleny algoritmy pro adaptivní dekorelaci a separaci vícerozměrných signálů. Nakonec jsou probrány techniky pro adaptivní tvarování přijímací charakteristiky řady senzorů (beamforming).

Znalosti základů číslicového zpracování signálů. Především znalost spektrální analýzy a neadaptivní lineární filtrace. Znalosti práce s Matlabem.

Cílem předmětu je získat základní znalosti z oblasti adaptivních algoritmů pro filtraci, dekorelaci, separaci a beamformingu.

 1. Blokové algoritmy pro estimaci
 2. Blokové algoritmy pro predikci
 3. LMS a RLS algoritmy a jejich použití pro estimaci a predikci
 4. Konvergence LMS a RLS algoritmů
 5. Struktury pro implementaci adaptivních filtrů
 6. Použití adaptivních algoritmů pro kompresi signálu
 7. Použití adaptivních filtrů pro potlačování šumu
 8. Kalmanova filtrace
 9. Mřížkové filtry a částicové filtry
 10. Adaptivní algoritmy pro dekorelaci vícerozměrných signálů
 11. Adaptivní algoritmy pro separaci vícerozměrných signálů
 12. Adaptivní beamforming - algoritmy LCMV a MVDR
 13. Adaptivní beamforming - algoritmus MUSIC
 14. Rezerva

 1. Implementace blokových algoritmů pro estimaci
 2. Implementace blokových algoritmů pro predikci
 3. Implementace LMS a RLS algoritmů
 4. Konvergence LMS a RLS algoritmů
 5. Porovnání různých struktur pro implementaci adaptivních filtrů
 6. Vokodér
 7. Adaptivního potlačení úzkopásmového šumu
 8. Aplikace Kalmanovy filtrace
 9. Použití mřížkových a částicových filtrů
 10. Implementace dekorelace vícerozměrných signálů
 11. Implementace separaci vícerozměrných signálů
 12. Aplikace algoritmů LCMV a MVDR
 13. Aplikace algoritmu MUSIC
 14. Rezerva

Sayed, A.H., Adaptive Filters, Wiley-IEEE Press, 2008.

Bellanger, M.B., Adaptive Digital Filters, Marcel Dekker, NY 2001.

Hyvarinen, A, Karhunen, J, Oja, E. Independent Component Analysis, John Wiley & Sons, 2004.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení