Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2l
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje s principy a funkcemi mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované a budoucí technologie pro mobilní komunikace. Student pochopí architekturu a principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí od GSM, přes UMTS a LTE až k LTE-A. Předmět studenty seznámí i s vybranými technikami a způsoby komunikace pro buňkové mobilní sítě příští generace (5G). Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

 1. Úvod, vývoj mobilních sítí, standardizace
 2. Architektura sítě GSM - přenos dat v GSM (HSCSD, GPRS, EDGE)
 3. Architektura sítě UMTS - služby, aplikace, rádiové rozhraní, signalizace
 4. Řízení sítě UMTS - řízení rádiového spoje a přístupu k rádiovému kanálu
 5. Datové přenosy v síti UMTS - HSPA
 6. Architektura sítě LTE-A - rozhraní, služby, aplikace
 7. Rádiové rozhraní sítě LTE-A - pásma, přístupové metody, rámec, signalizace
 8. Řízení sítě LTE-A - vrstvy řízení rádiového spoje a přístupu k rádiovému kanálu
 9. Řízení sítě LTE-A - řízení a přidělování rádiových prostředků
 10. Heterogenní sítě - koexistence buněk, řešení problémů spojených s vysokou hustotou buněk
 11. Samo-organizující se sítě - optimalizace pokrytí, řízení mobility, sdílení spektra, kognitivní rádio
 12. Pokročilé techniky pro budoucí mobilní sítě - D2D komunikace, komunikace strojů MTC
 13. Pokročilé komunikační techniky pro budoucí mobilní sítě - kooperativní komunikace, duplex, multiplex, frekvenční pásma
 14. Vývoj mobilních sítí směrem k 5G - satelitní komunikace, softwarově definované sítě (SDN), virtualizace síťových funkcí (NFV), centralizace/decentralizace funkcí přístupové sítě

 1. Úvod, plán cvičení, požadavky
 2. Úvod do MATLABu
 3. Modelování pohybu uživatelů
 4. Šíření signálu, interference
 5. Správa mobility, handover
 6. Modelování chybovosti kanálu, přenos dat
 7. Fyzická vrstva - modulace a kódování, struktura rámce
 8. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích
 9. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích
 10. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích
 11. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích
 12. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích
 13. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích
 14. Obhajoba semestrální práce, zápočet

[1] M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.

[2] G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.

[3] J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení