Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Přírodovědný obraz světa podávaný v širších souvislostech lidského poznání a kultury. Motivuje zájem o nové poznatky, nevyřešené problémy a hlubší filosofické souvislosti. Racionalita, matematika, fyzika, prostoročas, gravitace. Struktura a vývoj Vesmíru. Kvantové jevy a jejich filozofické aspekty. Deterministický chaos, fraktály. Informace a entropie. Evoluce, vývoj člověka. Technika a perspektivy. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B02POS

Písemné zpracování zvoleného tématu.

 1. Postavení člověka ve světě, jeho problémy a otázky.
 2. Racionální poznání, fyzika jako základ moderní techniky.
 3. Etapy fyzikálního poznání, revoluce pojmů a přístupů.
 4. Sepětí prostoru a času v teorii relativity, paradoxy.
 5. Gravitace, vývoj Vesmíru, vývoj hvězd, černé díry.
 6. Kvantová povaha mikrosvěta, struktura látek.
 7. Filosofické aspekty kvantové fyziky, pojetí reality.
 8. Subnukleární částice, typy interakcí, sjednocování.
 9. Dynamické systémy, determinismus a nahodilost, chaos.
 10. Fraktály, matematika a její možnosti a omezení.
 11. Nevratnost, asymetrie času, minulost a budoucnost.
 12. O entropii a informaci, toky informace a energie.
 13. Vytváření struktur, možnost života, evoluce člověka.
 14. Věda jako součást lidské kultury, její hodnoty, perspektivy.1. Doporučené popularizační články z časopisu Scientific American atd.

2. Doporučené popularizující knihy (překlady) autorů kupř. Barrow, Hawking, Devies, Weingerg, Grygar, Feynman atp.

3. Brokman J., Matsonová K. (Ed.): Jak se věci mají (Průvodce myšlenkami moderní vědy), Archa, Bratislava. Edice: Mistři věd.

4. www.aldebaran.feld.cvut.cz/prirodovedny_obraz_svetaRozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení