Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2+4
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jejich formální základy.

Základní znalost programování, základní znalosti matematiky, schopnost exaktního myšlení.

Porozumění základním principům objektového přístupu, schopnost jejich správné aplikace ve středně složitých situacích.

 1. Objekty, Třídy, instance a atributy
 2. Paměť v objektově-orientovaných jazycích
 3. Polymorfismus a dědičnost
 4. Modularita a zapouzdření
 5. Návrhové vzory 1
 6. Návrhové vzory 2
 7. Návrhové vzory 3
 8. Ukázky použití návrhových vzorů 1
 9. Ukázky použití návrhových vzorů 2
 10. Zápočtový test
 11. SOLID, DRY, GRASP
 12. GRASP - Příklady
 13. Imutabilita a funkcionální programování
 14. Ukázky funkcionálního programování

 1. Úvod
 2. Jak v Java na Objekty, Třídy, instance a atributy
 3. Paměť v objektově-orientovaných jazycích
 4. Polymorfismus a dědičnost v Java
 5. Modularita a zapouzdření v Java
 6. Návrhový vzor Adapter
 7. Návrhový vzor Visitor
 8. Návrhový vzor Interpreter
 9. Návrhový vzor Command
 10. Opakování
 11. Principy SOLID, DRY
 12. Ukázka principů GRASP
 13. Imutabilita v jazyku Java
 14. Ukázky funkcionálního programování ve Scala

[1] R. Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java.

[2] R. Pecinovský: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování.

[3] B. Eckel: Thinking in Java

[4] Er. Gamma et al.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení