Počet kreditů 3
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 1+1
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě.Složení písemného testu (obsahem budou poznatky z přednášek) - hranice úspěšnosti je 60%.Aktivita na cvičeních.Alespoň 75% účast na cvičení. Povoleny 2 absence.

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

 1. týden: Zásady efektivní komunikace


 1. týden: Asertivita, manipulace; řešení konfliktů


 1. týden: Struktura prezentace, tipy, jak zaujmout a přesvědčit publikum, argumentační minimum


 1. týden: Přednes prezentace, základy rétoriky, hlasová hygiena


 1. týden: Neverbální komunikace při prezentaci; image řečníka


 1. týden: Vizuální stránka prezentace, pomůcky


 1. týden: Tréma při prezentaci, obtížné publikum, tipy pro úspěšnou prezentaci, trénink paměti 1. týden: Zásady efektivní komunikace, panelová diskuze


 1. týden: Nácvik asertivních technik, krátké proslovy na daná témata


 1. týden: Nácvik přesvědčovací prezentace (ve skupinách) - struktura prezentace, tipy pro přesvědčovací řeč, skupinové prezentace


 1. týden: Dechová a artikulační cvičení + trénink verbální pohotovosti, krátké proslovy


 1. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů


 1. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů


 1. týden: Závěrečné individuální prezentace studentůAllhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení