Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení (EMC) a související požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování výroby.

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky a látky probrané ve cvičeních.

The aim is to introduce materials and production technologies for transformers and rotating electrical machines and electrical appliances and power semiconductor devices.

 1. Výroba hřídelů a koster elektrických točivých strojů
 2. Magnetické obvody transformátorů a elektrických točivých strojů
 3. Vinutí transformátorů
 4. Vinutí a statory střídavých elektrických strojů
 5. Vinutí rotorů asynchronních strojů, turborotorů a pólů stejnosměrných strojů
 6. Výroba komutátorů
 7. Technologická a konstrukční příprava výroby, SW podpora
 8. Požadavky společnosti a státu na výrobky uváděné na trh, zákon č. 22/97 Sb.
 9. Systém norem a normalizace, direktivy EMC
 10. Výroba a měření výkonových polovodičových prvků, dimenzování
 11. Provozní spolehlivost, speciální diagnostika výkonových součástek
 12. Chlazení, tepelný odpor součástek, modelování tepelných procesů
 13. Konstrukce měničů, napájecí zdroje lineární, SPMS aj.
 14. Charakter výrob a jejich uspořádání, řízení a plánování, management moderní firmy

 1. Organizace předmětu, videa, BOZP
 2. Výklad úloh
 3. Vyvažování rotorů elektrických strojů
 4. Diagnostika izolačních systémů el. strojů
 5. Měření magnetických a tepelných vlastností transformátoru
 6. Měření základních vlastností upínačů a demagnetizátorů
 7. Transport tepla tepelnými trubicemi, chlazení
 8. Klimatické komory, korozní odolnost
 9. Nízkofrekvenční emise a odolnost, testy EMC
 10. Měření na napájecích usměrňovačích
 11. Montážní zásady výkonových zařízení dle EMC
 12. Měření systému měnič-motor
 13. Ekodesign, životní cyklus výrobků
 14. Zápočet, kontrola referátů

Kuba, J., Mach, P.: Technologické procesy. Skriptum ČVUT. Praha 2001.

Hrabovcová V. a kol.: Moderné elektrické stroje. ISBN 80-7100-809-5. Žilinská univerzita 2001.

Sequenz a kol.: Technologie vinutí elektrických strojů točivých. DT 621.313.043/.045. SNTL, Praha 1973.

Vondrák M.: Vybrané stati z elektromagnetické kompatibility. Skriptum ČVUT. Praha 2006.

Žáček, J. a kol.: Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. ISBN 978-80-02-02225-1. ČES, Praha 2010.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení