Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti se seznámí se základy systémového přístupu k rozhodování v manažerské praxi a vybranými modely na podporu rozhodování, jako jsou teorie her, rozhodování za rizika a neurčitosti včetně stochastického lineárního programování, metodami vícekriteriálního rozhodování a expertními metodami

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani

 1. Systémový přístup, fáze řešení
 2. Rozhodovací procesy - základní pojmy, klasifikace, škály
 3. Teorie her - základní pojmy, metody řešení, aplikace
 4. Rozhodování za rizika - metody, aplikace
 5. Rozhodování za neurčitosti - metody, aplikace
 6. Vícekriteriální optimalizace - úvod, metody stanovení vah
 7. Vícekriteriální hodnocení variant - jednoduché metody, užití
 8. Vícekriteriální hodnocení variant - složitější metody
 9. Vícekriteriální lineární programování - jednoduché metody, aplikace
 10. Vícekriteriální lineární programování - složitější metody
 11. Stochastické lineární programování - aktivní a pasivní metody
 12. Expertní metody - metody, organizace
 13. Expertní metody - vyhodnocování
 14. Rozhodovací úloha manažera

 1. Opakování - lineární programování
 2. Rozhodovací procesy - typické úlohy
 3. Maticové hry, metody řešení, aplikace
 4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - typické úlohy
 5. Vícekriteriální optimalizace - typické úlohy
 6. Vícekriteriální hodnocení variant - metody řešení
 7. Definice cílů a kritérií v rozhodovacích situacích
 8. Vektorová optimalizace - metody řešení
 9. Modelový příklad na rozhodování (týmová práce)
 10. Stochastické programování - metody řešení
 11. Test
 12. Expertní metody - váhy kritérií
 13. Expertní metody - modelový příklad (týmová práce)
 14. Softwarová podpora rozhodování

1. Fotr, J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter, J.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress 2006

2. Dostál P., Sojka Z., Rais K.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 2005

3. Ochrana F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru. Ekopress 2007.

4. Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT 1990

5. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996

6. Wisniewski, M.: Quantitative Methods for Decision Makers, London: Pitman Publishing 1994

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení