Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Fyzika plynů. Objemové procesy. Povrchové procesy. Procesy probíhající ve stěnách. Vývěvy. Měření ve vakuové technice. Fyzikální principy chlazení a konstrukce reálných kryogenních zařízení. Vlastnosti a chování látek v oblasti nízkých teplot. Transport tepla a izolační systémy kryozařízení. Nízkoteplotní termometrie.Cvičení laboratorního,resp.seminárního typu prohlubují teoretické poznatky a umožňují získání základních praktických dovedností v oblasti vakuové techniky a kryotechniky. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP13VTK

Účast na cvičeních je povinná,student musí získat zápočet před vykonáním zkoušky

[1] Pátý,L.;Petr,J.: Vakuová technika, skripta, ČVUT, Praha 1990

[2] Lafferty,J.M.: Foundations of Vacuum Science and Technology, JohnWiley&Sons, Inc.1998

[3] Adams,C.S.,Rus,E.: Laser Cooling and Trapping of Neutral Atoms, Progr.Quant.Electr.21,Elsevier Science Ltd.,1997Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení