Počet kreditů
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2j
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Podmínky zápočtu: 100% účast na seminářích, úspěšné napsání testu.

Získání potřebné elektrotechnické kvalifikace pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

  1. Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy " Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze"
  2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.
  3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.

  1. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
  2. Záznam o opakovaném školení BOZP. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Zápočet.

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická fakulta, ČVUT, Praha, 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení