Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Princip, základní teorie a vlastnosti zdrojů elektrické energie, měniče pro napájení malých el. pohonů. Průmyslové automaty používané pro řízení el. pohonů. Malé stroje a speciální elektrické stroje používané v automatizaci a robotech. Návrh elektropohonu pro automatizační aplikace. Praktické ukázky a ověření vlastností el. pohonů \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B14EPR

 1. Zdroje energie, baterie a akumulátory, sluneční baterie, palivové články,mikrozdroje, energy harvesting
 2. El. přístroje, inteligentní relé, elektromagnetické akční členy, solenoidové ventily, průmyslové logické automaty
 3. Součástky a obvody výkonové elektroniky
 4. Základní obvody napájecích zdrojů - usměrňovače, stejnosměrné měniče napětí
 5. Střídavé měniče napětí, střídače, měniče frekvence
 6. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové se samonosným vinutím
 7. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - s elektronickou komutací
 8. Řídicí jednotky motorů s pulsním výkonovým stupněm PWM, základní parametry řídicích jednotek rychlosti
 9. Kinematika pohonu, návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky
 10. Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení
 11. Servo-pohony s permanentními magnety
 12. Mikromotory a nanomotory, piezomotory, elektrostatické motory, lokomoce
 13. Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu disku
 14. Microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů

 1. Instruktáž o bezpečnosti práce, organizace cvičení - laboratoře
 2. Měření na akumulátoru, solárním zdroji - zatěžovací charakteristiky
 3. Polovodičový zdroj - zapojení a princip činnosti
 4. Osciloskopická měření na frekvenčním měniči při napájení asynchronního motoru
 5. Průmyslové automaty - PLC - programování a řízení pohonu
 6. Řízení otáček stejnosměrného motoru pomocí měniče napěti s analogovou regulací - RC2000
 7. Měření na pohonech MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy - číslicová regulace
 8. Měření na pohonech MAXON - charakteristiky rozběhu a řízení otáček
 9. Řízení pohonu po sběrnici RS-232 a CAN - spolupráce vice pohonů
 10. Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu
 11. Servopohon s permanentním magnetem - řízení rychlosti a polohy
 12. Řízení servopohonů pomocí PLC - systému - modelová železnice
 13. Pohony pro dálkově řízené modely - microserva
 14. Řízení robota typu LEGO MINDSTORMS - Next Mindstorms NTX - zápočet

1.Dr. Urs Kafader - Selection of high-precision microdrives CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006 ISBN 3-9520143-4-6

2.Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008 ISBN 978-3-9520143-5-6

3.Dr. Otto Stemme, Peter Wolf, - Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors - Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994

4.Francis H. Raven - Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. ISBN 0-07-051341-4, 1995

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení