Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Získají dovednosti jak správně vytvořit písemné dokumenty s využitím typografických zásad a správného citování a odkazování. Na vlastní interaktivní prezentaci si oveří teoretické znalosti, prezentace bude nahrávána na video s následným rozborem. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16PRS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16PRS

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti

 1. Úvod do problematiky předmětu
 2. Co je to prezentace
 3. Zásady tvorby prezentací
 4. Zásady tvorby dokumentů - typy, struktura, techniky tvorby.
 5. Formy prezentačních technik
 6. Práce s dokumentem - případová studie, typické chyby.
 7. Podpora tvorby prezentace, využití multimediálních prostředků
 8. Neverbální komunikace
 9. Ústní prezentace, typické chyby
 10. Prezentace studentů, vyhodnocení
 11. Prezentace studentů, vyhodnocení
 12. Prezentace studentů, vyhodnocení
 13. Prezentace studentů, vyhodnocení
 14. Zápočet

1. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
2. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha 2007.
3. Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing. Příbram 2008.
4. Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001.
5. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing. Praha 2008.
6. Špaček, L.: Nová velká kniha etikety. Mladá Fronta, Praha 2008

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení