Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13SPE

Účast na úvodní přednášce předmětu je povinná, studenti absolvují školení BOZP při svařování el. obloukem. Bez absolvování školení nebudou moci provádět praktická cvičení.

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů v elektrotechnice a mikroelektronice.

Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610.
Metody svařování a pájení. Svařování plamenem.
Svařování elektrickým obloukem. Metoda MMA. Přídavné materiály, svařovací elektrody.
Svařování v ochranné atmosféře. Metody MAG, MIG, WIG.
Svařovací zdroje pro obloukové svařování.
Odporové svařování. Exkurze na robotizovaném svářecím pracovišti.
Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem.
Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů.
Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding.
Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty.
Metody pájení v elektrotechnice a elektronice.
Diagnostika a vady pájených spojů.
Exkurze na specializovaném pracovišti pájecích technologií.
Lepení. Svařování plastů.


 1. Bezpečnost při svařování a pájení.
 2. Ovládání svařovacího zařízení, elektrický oblouk.
 3. Stykový T- svar,ocel, tloušťka 8 mm.
 4. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.
 5. Stykový I-svar, ocel tloušťka 5 mm.
 6. Zkouška statickým tahem, zkoušky tvrdosti, vrubová houževnatost.
 7. Stykový V-svar, ocel, 8 mm.
 8. Studium struktur na mikroskopech.
 9. Stykový V-svar podložený, ocel,10 mm.
 10. Nedestruktivní zkoušky.
 11. Koutový svar,ocel.
 12. Metody pájení.
 13. Metody pájení.
 14. Zápočtový test.

[1] Lipták, J., Sedláček, J.:Úvod do elektrotechnických materiálů. Skripta ČVUT, Praha 2008
[2] Althouse, D. A., Turnquist, C. H., Bowditch, W. A., Bowditch W. A., Bowditch, M.A.,: Modern Welding, Goodheart-Willcox Publisher 18604 West Creek Drive Tinley Park, 2013
[3] Minařík, V.: Přehled metod svařování. ZEROSS Ostrava 2011
[4] Schwartz, M. editor.: Soldering: Understanding the Basics, ASM international, 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení