Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2+0s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice. Rozebírá se dnes aktuální postmoderní filosofie i její vztah k alternativnímu poznání. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16FIL

Zájem, jinak bez předběžných požadavků

 1. Filozofie a filozofování. Pojem filozofie. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.
 2. Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché) dříve a dnes, hylozoismu a redukcionismu. Pojetí duše.
 3. Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).
 4. Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.
 5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.
 6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes.
 7. Atomismus a přírodní věda. Otázky determinismu.
 8. Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.
 9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
 10. Paradox lháře a jeho novodobé obměny.
 11. Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?
 12. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.
 13. Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.
 14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Dnešní skepticismus.

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005

2. Capra, F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení