Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět se zabývá kombinací poznatků z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, dynamiky plynů a termodynamiky při sestavování nelineárních modelů dynamických systémů. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab/Simulink.

 1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.
 2. Základní principy dynamiky tuhého tělesa.
 3. Vektorová a analytická dynamika soustav těles.
 4. Modelování vlivů pasivních odporů.
 5. Modelování podmíněných vazeb.
 6. Identifikace parametrů mechanických soustav.
 7. Základní principy mechaniky tekutin.
 8. Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.
 9. Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.
 10. Modelování nestacionárního proudění.
 11. Modelování proudění v obecných silových polích.
 12. Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.
 13. Modelování oběhů tepelných strojů.
 14. Rezerva

 1. Základy práce v prostředí Matlab/Simulink.
 2. Model trajektorie golfového míče.
 3. Model kyvadla s respektováním pasivních odporů.
 4. Identifikace parametrů kyvadla, zpracování naměřených dat.
 5. Model lanovky, pokročilejší techniky modelování.
 6. Model vozíku s prokluzem kol, podmíněné vazby.
 7. Model čtyřkolového vozidla s pohonem a řízením všech kol.
 8. Model proudění v U trubici s vlivem disipace energie.
 9. Model proudění v systému nádob spojených potrubním systémem.
 10. Model horkovzdušného balónu.
 11. Model vodního trkače.
 12. Model spalovacího motoru ? elektrocentrály.
 13. Konzultace k semestrálnímu projektu.
 14. Rezerva

Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.

Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.

Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.

Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006

Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.

Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení