Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Kvantové etalony elektrického napětí a elektrického odporu a jejich využití v metrologii elektrických veličin. Skupinové etalony a optimální schémata srovnávání jejich členů. Indukční poměrové prvky pro přesná měření a možnosti zlepšování jejich metrologických parametrů. Moderní metody přesných měření aktivních i pasivních elektrických veličin. Vyhodnocování chyb a nejistot měření. Metrologická spolehlivost. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP38MPM

[1] Boháček, J.: Metrologie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011.
[2] Boháček, J.: Metrologie elektrických veličin. Vydavatelství ČVUT, 1994.
[3] Chudý, V. - Palenčár, R. - Kureková, E. - Halaj, M.: Meranie technických veličín. Vydavatelstvo STU v Bratislave, 1999.
[4] Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005.
[5] Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008, http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf.
[6] Evaluation of Measurement Data - Supplement 1 to the " Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_101_2008_E.pdf.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení