Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.
Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04FCE4

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.
Na konci semestru píšou studenti zápočtový test, musí dosáhnout 60% z daných bodů.
Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Week 1 Natural wonders
Reading: Multiple matching; Vocabulary: Animals; Speaking

Week 2 Natural wonders
Multiple-choice cloze; Listening: Sentence completion; Quiz; Emphasis with what

Week 3 Natural wonders
Reading: Exam focus; Grammar: so, such, too, enough, very
Vocabulary: The natural world

Week 4 Natural Wonders
Speaking: The world around us; Error correction;
Writing: Informal letters; Review

Week 5 Getting there
Quiz; Reading: Multiple-choice questions; Word formation; Listening: Dreams and ambitions

Week 6 Getting there
Vocabulary: Hopes and ambitions; Reading: Tourism

Week 7 Getting there
Grammar: Ways of giving advice; Open cloze

Week 8 Getting there
Speaking: Prioritising; Listening: Song; Writing: Composition

Week 9 Progress test 11 - 14

Week 10 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 11 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 12 Mock Test

Week 13 Mock Test Revision

Week 14 Evaluation of final test, credits

Materiály: Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard
New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007) Unit 13- 14

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení