Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 4+0
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na zpracování audio signálů v oblasti řeči a zvuku. Jsou vysvětlena specifika vyplývající z
fyziologie a psychologie vytváření a vnímání přirozených zvuků. Významná část látky je věnována oblasti zpracování
řečového signálu s užším zaměřením na aplikace obecných technik číslicového zpracování signálů v časové a frekvenční
oblasti.

 1. Úvod - řečový signál, model vzniku řeči. Digitalizace a základní kódovací strategie (PCM, ADPCM, a-law).
 2. Časové a spektrálních charakteristiky řeči, měření kvality řečového signálu.
 3. Detekce řečové aktivity (energetické, kepstrální, koherenční algoritmy)
 4. Jednokanálové metody potlačování šumu.
 5. Vícekanálové metody potlačování šumu.
 6. Potlačování echa - vznik echa, metody v časové oblasti, DTD detekce.
 7. Metody potlačování echa ve frekvenční oblasti.
 8. Principy zdrojového kódování zvuku - úvod do psychoakustiky
 9. Psychoakustické modely pro kódování zvuku¨
 10. Jednoduché kódování zvuku - PCM, CD. Možné zdroje chyb.
 11. Strategie alokace bitů
 12. Výstavba percepčního kodéru zvuku
 13. Měření kvality kodéru zvuku
 14. Standardy kódování zvuku.

1. Bosi, M., Goldberg, R.E.: Introduction to Audio Digital Coding and Standards, Springer 2002
2. Kahrs, M., Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics, Kluwer
Academic Publishers 1998
3. Vaseghi, S.: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, Wiley, 2009

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení