Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14+6c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Student je v rámci předmětu seznámen se základy financí, současnou hodnotou a alternativním nákladem kapitálu, čistou současnou hodnotou, současnou hodnotou obligací a akcií, čistou současnou hodnotou a investičním rozhodnutím, výnosem a alternativním nákladem kapitálu, výnosem a riziko, reálnými opcemi a opcemi na cenné papíry, hodnocením opcí a s jejich použitím, s tvorbou zabezpečené pozice, krátkodobým financováním a s řízením hotovosti.

 1. Finanční matematika a kritéria, pastičky IRR, doba porovnání - odvození RCF
 2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
 3. Výnos, riziko, teorie portfolia
 4. CAPM včetně odvození
 5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
 6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
 7. Opce, opční techniky
 8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
 9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
 10. Durace, volalita.
 11. Hedging, futures.
 12. Termínové kontrakty a swap.
 13. Riziko - rozšíření, VaR
 14. Shrnutí, rezerva.

Brealey R., Myers S., Allen F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin; 11 edition (January 15, 2013)
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015
Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007
Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení