Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2l
Garant předmětu
Přednášející Václav Prajzler, Zdeněk Burian, Vítězslav Jeřábek
Cvičící Václav Prajzler, Zdeněk Burian, Vítězslav Jeřábek

Předmět umožní posluchačům získat praktické zkušenosti s návrhem fotonických součástek a jejich aplikaci ve fotonických systémech. Posluchači se seznámí s programovým vybavením BMP, FULL WAVE umožňujícím navrhovat technologické struktury optických vlnovodů, komponent pro ovládání optického svazku i optických integrovaných struktur, dále s programem TCAD pro návrh injekčních zdrojů optického záření. Při návrhu optoelektronických integrovaných obvodů bude využit program WINMIDE a ORCAD. Návrhy konkrétních součástek budou posluchači provádět v rámci cvičení. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M34NFO \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M34NFO

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

 1. Přehled programového vybavení pro systém návrhu fotonických součástek.
 2. Program TCAD pro návrh struktur injekčních laserů a diodových detektorů
 3. Metody numerické analýzy fotonických vlnovodových struktur
 4. Program BMP vybavení pro návrh struktur s planárními vlnovody
 5. Návrh modulátorů ne principu elektrooptického jevu.
 6. Návrh optického vlnovodného a interferenčního rozbočovače
 7. Vlastnosti programu FULL WAVE pro časovou analýzu fotonických struktur
 8. Programy WINMIDE a ORCAD pro návrh optoelektronických systémů
 9. Návrh optoelektronických přijímačů
 10. .Návrh optoelektronických vysílačů
 11. .Optické planární a vláknové zesilovače
 12. .Planární a vláknové struktury s Braggovskými mřížkami a jejich aplikace
 13. .Planární a vláknové optické senzory
 14. Optická přenosová soustava z hlediska útlumu, disperze a šumu

 1. Řešení struktur s fotodiodami PN,PIN a APD
 2. Řešení struktur s optickými zdroji LED,nebo s lasery typu FP, DBR a DFB
 3. Návrh planární vlnovodové struktury s využitím BMP softwaru
 4. Řešení Mach-Zehenederova interferometru
 5. Návrh optoelektronického vysilače s ohledem na požadovanou stabilitu
 6. Řešení optioelektronického přijímače s ohledem na požadovanou citlivost
 7. Návrh optického demultiplexoru pro WDM
přenosovou soustavu
 1. Návrh optické přenosové soustavy
 2. Měření responzitivity polovodičových detektorů
 3. Měření na Mach-Zehenderovu interferometru
 4. Měření vlastností optického zesilovače
 5. Měření spektrálních vlastností optických detektorů a zdrojů záření
 6. Měření vlastnotí optického WDM systému
 7. Zápočet

1.Z.Burian, Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991
2.K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 1997
3.B.E.A. Saleh, M.C Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress, Praha, 1994-1996
4.J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha, 1986
5.H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení