Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět sleduje potřeby elektrotechnické výroby a výzkumu. Je probírána diagnostika materiálů a měření materiálových parametrů látek, včetně měření nejdůležitějších parametrů výrobního a pracovního prostředí. Předmět zahrnuje též zkoušky bezpečné funkce výrobků a vyhodnocování získaných údajů.

Student musí získat zápočet před zkouškou.

Student se seznámí s měřením a kontrolou různých parametrů elektrotechnických materiálů a s faktory, které ovlivňují výsledky měření.

 1. Systém měření a kontroly ve výrobním podniku
 2. Interakce látek a prostředí. Vzniklé změny a jejich sledování
 3. Význam a hlavní způsoby získávání materiálových parametrů látek
 4. Způsoby ověřování elektrických parametrů látek vodivých a izolačních
 5. Metody zjišťování neelektrických parametrů vodivých a izolačních materiálů
 6. Měření dielektrik - metody, příčiny vzniku chyb a jejich eliminace
 7. Objemová a povrchová teplota těles a její zjišťování
 8. Minimalizace chyb při měření teploty
 9. Měření vlhkosti a tlaku tekutin
 10. Měření a kontrola rozměrů a změn rozměrů tuhých těles
 11. Diagnostické metody ve výrobě
 12. Diagnostické metody materiálů
 13. Metody zpracování experimentálně získaných údajů
 14. Rezerva

 1. Organizace. Požadavky. Výběr a příprava vzorků pro měření
 2. Mechanické vlastnosti tuhých látek
 3. Vliv přívodů při měření
 4. Rezonanční metody měření
 5. Ověřování charakteristik teplotních snímačů
 6. Měření teploty
 7. Exkurze
 8. Termogravimetrie
 9. Měření tlaku tekutin
 10. Měření vlhkosti vzduchu
 11. Hodnocení tenzometrů a optoelektronických sond
 12. Hodnocení indukčních snímačů polohy, měření malých vzdáleností
 13. Měření povrchového napětí
 14. Zhodnocení získaných poznatků. Zápočet

[1] Kutz, M.: Handbook of measurement in science and engineering, I, ISBN 978-0-470-40477-5, published: 2013 Wiley
[2] Kutz, M.: Handbook of measurement in science and engineering, II, ISBN 978-1-118-38463-3, published: 2013 Wiley
[3] Koblížek, V., Havlíček, Sv. a kol.: Měření a kontrola v elektrotechnologii I. Skripta FEL ČVUT, Praha 1989
[4] Koblížek, V.: Měření a kontrola v elektrotechnologii II. Skripta FEL ČVUT, Praha 1991

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení