Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět dává základní přehled o metodách a principech používaných při digitální komunikaci v různých přenosových prostředích (radiové systémy, metalická telekomunikační vedení, optické vlákno). Student se seznámí se základními funkčními bloky komunikačního řetězce, způsoby kódování a dekódování, modulace a demodulace. Získá představu o vzniku chyb při přenosu a možnostech jejich detekce i korekce. Naučí se vypočítat teoretickou i praktickou propustnost komunikačního kanálu, měřit základní parametry na digitálních rozhraních, včetně četnosti chyb a fázového chvění. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B99KOS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B99KOS

K zápočtu se vyžaduje 100% účast a zpracování laboratorních úloh a odevzdání samostatné práce. Hodnocení u zkoušky je tvořeno cca 40% za cvičení a laboratorní a výpočetní úlohy, 60% za vlastní zkoušku (u zkoušky se požaduje minimálně 10 bodů z látky přednášené v první a minimálně 10 bodů z látky přednášené v druhé polovině semestru z celkového počtu 60 bodů).

Studenti získají znalosti zejména z oblasti technologií páteřních optických systémů a sítí. Studenti se naučí konfigurovat, monitorovat, testovat a navrhovat přenosové sítě.

 1. Shannonovo schéma komunikačního řetězce, funkce jednotlivých bloků, kapacita kanálu
 2. Kódování kanálu, rozdělení způsobů kódování, kódy konvoluční a blokové
 3. Detekce a korekce chyb (základy a použití cyklických kódů CRC a kódu RS, prokládání, metoda ARQ)
 4. Digitální modulace a jejich použití, modulace s více nosnými OFDM
 5. Metody dělení kanálu, metody přístupu k sdílenému přenosovému prostředí (TDMA, FDMA, CDMA), metody přenosu s rozprostřeným spektrem (DS SS, FH SS, TH SS)
 6. Bloky radiového přenosového řetězce, funkce jednotlivých bloků
 7. Radiové systémy, příklady
 8. Telekomunikačních vedení, modelování primárních a sekundárních parametrů, způsoby využití pro vysokorychlostní digitální přenos
 9. Kanály s šumem a přeslechy, analýza vlivu AWGN, NEXT a FEXT na kapacitu kanálu, potlačování přeslechů
 10. Regenerace digitálního signálu, potlačení mezisymbolové interference, oko rozhodnutí
 11. Pravděpodobnost vzniku chyby pro AWGN, měření chybovosti, parametry k posouzení rozložení chyb, fázové chvění (jitter a wander)
 12. Modemy, funkční bloky, praktické příklady základních bloků modemů SHDSL.
 13. Funkční bloky, praktické příklady základních bloků modemů ADSL a VDSL.
 14. Komunikace po optických vláknech, základní typy vláken, útlumová okna, elementární kalkulace optické trasy. Parametry optických digitálních rozhraní.

 1. Úvodní cvičení. Rozbor 1. bloku laboratorních úloh
 2. Úloha 1A - Kódování kanálu (úloha v Matlabu)
 3. Úloha 1B - Základní vlasnosti digitálních modulací (úloha v Matlabu)
 4. Úloha 1C - Rozprostřené spektrum (úloha v Matlabu)
 5. Úloha 1D - Měření základních parametrů rádiových bloků
 6. Úloha 1E - Měření základních parametrů rádiového přijímače
 7. Kontrolní test. Rozbor 2. bloku laboratorních úloh
 8. Úloha 2A - Měření a modelování vlastností telekomunikačních vedení ve frekvenční oblasti
 9. Úloha 2B - Měření a diagnostika telekomunikačních vedení v časové oblasti
 10. Úloha 2C - Měření a modelování chybovosti
 11. Úloha 2D - Měření na digitální účastnické přípojce
 12. Úloha 2E - Odhad propustnosti digitální účastnické přípojky
 13. Náhradní cvičení
 14. Zápočet

1. Dobeš, J. - Žalud, V.: Moderní radiotechnika, BEN, Praha 2006.
2. Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.
3. Rohde, U.- Whitaker, J.: Communications receivers: DSP, software radios, and design. McGraw-Hill, New York. 2001.
4. Meyr, H. - Moeneclaey, M. - Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers. John Wiley and sons. New York. 1998.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení